Rectificatie

WZC Blijvelde Kortemark - fase I en II - Sanitair-brandbestrijding

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Opdrachtcodes (CPV)
45331200 - Installeren van ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
vzw Blijvelde WZC
Postadres:
Hospitaalstraat 35
Plaats:
Kortemark
Postcode:
8610
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Gerdy Desmedt
E-mail:
gerdy.desmedt@de-hoeksteen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
documenten
In plaats van:
Er werden 2 foutieve plannen verwijderd.
Te lezen:
In de plaats werden 2 correcte plannen toegevoegd.

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!