Rectificatie

R. Deboecklaan - bouw Zennebrug - aanstellen aannemer

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Halle
Postadres:
Oudstrijdersplein 18
Plaats:
Halle
Postcode:
1500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Nancy Deschuyffeleer
E-mail:
nancy.deschuyffeleer@halle.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
17-11-2017 11:00
Te lezen:
28-11-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 28 november 2017, 11.00.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!