Aankondiging van een gegunde opdracht

Oosterweelverbinding - Infrastructuurwerken Linkeroever

De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond Antwerpen, de R1, volledig rond en zorgt zo voor vlotter en veiliger verkeer op de Antwerpse Ring en minder sluipverkeer op de lokale wegen.
Deze werken zijn opgesplitst in een aantal (deel)projecten, waaronder het project Linkeroever.
Het project Linkeroever, voorwerp van onderhavige opdracht, omvat de volgende onderdelen:
• De infrastructuurwerken van de Oosterweelverbinding op Linkeroever:
• De verkeerstechnische installatie van het project.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45222000 - Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233110 - Aanleggen van snelweg
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gert Osselaer
E-mail
aanbesteding@bamnv.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
405000000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
386000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Artes Roegiers nv , Burchtstraat 89, 9150 Kruibeke, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Artes Depret nv , L. Blondeellaan 2, 8380 Zeebrugge, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
CIT Blaton nv , Jean Jaurèslaan 50, 1030 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Stadsbader nv , Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Mobilis bv , Landdrostlaan 49, 7327 Apeldoorn, NEDERLAND

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!