Rectificatie

Renovatie Spletterenbrug (straal- en schilderwerken) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Opdrachtcodes (CPV)
45442100 - Schilderwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Lokeren
Postadres:
Groentemarkt 1
Plaats:
Lokeren
Postcode:
9160
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Centrale Aankoopdienst
E-mail:
cad@lokeren.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Verduidelijking en rechtzetting bij het bijzonder bestek
In plaats van:
In het bijzonder bestek is onder post 3 'Straal- en schilderwerken brug' voorzien dat de oppervlakte moet voorbereid worden tot reinheidsgraad Sa 2 1/2 of P Sa 2 1/2. Dit werd verkeerdelijk zo vermeld. In post 4 van de samenvattende meetstaat is er een wijziging.
Te lezen:
De ondergrond moet volledig SA 2.5 gestraald worden, d.w.z. dat alle verf moet verwijderd worden. De aandacht van de inschrijvers wordt er ook op gevestigd dat de samenvattende meetstaat wijzigt voor post 4 'Herstellingswerken aan de brug'. Het type van deze post werd uitgedrukt in GP (globale prijs). Het type van deze post moet gewijzigd worden naar VH (vermoedelijke hoeveelheid) en de eenheid wordt uitgedrukt in kg. De hoeveelheid die voorzien wordt voor deze post is 10.000 kg. Een nieuwe meetstaat wordt toegevoegd aan het aanbestedingsbundel van de publicatie van deze opdracht. Bijkomend wordt gemeld aan de inschrijvers dat de steiger +/- 1,5 m onder de brug mag komen te hangen. De aandacht van de inschrijvers wordt er bovendien op gevestigd dat het hier om loodhoudende verf op de brug gaat.

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!