Aankondiging van een opdracht

BEGRAAFPLAATS EDEGEM: Wegnemen van zerken en ontknekelen van velden - herinrichtingswerken

De opdracht bestaat uit 3 delen:
Deel 1: wegnemen van zerken en ontknekelen van veld, uitvoeren ontgravingen
Deel 2 : opbreken wegenis en heraanleggen wegenis dmv megabetontegels en kunststofgrasdallen
Deel 3 : optioneel deel om zijpaden op te breken en opnieuw aan te leggen dmv megategels.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Edegem
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Edegem
Postcode
2650
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gert Verwaest
E-mail
gert.verwaest@edegem.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!