Aankondiging van een gegunde opdracht

Onderhoud wegen 2017-2018 (Kleistraat e.a.)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Hoeselt
Postadres
Dorpsstraat 17
Plaats
Hoeselt
Postcode
3730
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jos Latet
E-mail
jos.latet@hoeselt.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
277152.73 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Grizaco nv , Scheepvaartkaai 4, 3500 Hasselt, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!