Rectificatie

Infrastructuurwerken aanleg fietspad N134 Lille-Kasterlee.

Het aanleggen van fietspaden langs de N134 van kmpt.0 tot kmpt.6 met bijhorende opbraak- en herstelwerken en herinrichting van kruispunten en spoorwegovergang.
Rioleringswerken in het kader van de optimalisatie van de toevoer vanuit Poederlee/Lille door het aanleggen van een nieuwe persleiding met grotere diameter richting RWZI en de aansluiting van Heerle door middel van een 2DWA-pompstation.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Lille
Postadres:
Rechtestraat 44
Plaats:
Lille
Postcode:
2275
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Johan Bockx
E-mail:
johan.bockx@lille.be

Overige nadere inlichtingen

Aanpassingen en aanvullingen aan zowel bestek als samenvattende opmetingsstaat.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!