Aankondiging van een opdracht

Aanleg sport- en recreatiedomein Kloosterstraat - deel 2.2

rooien beplanting, opbraak afsluitingen ed., herprofileren en uitgraven grachten en wadi's, aanleg Finse piste met fundering, aanleg drainage, aanleg van aanhorigheden voetbalterrein, speelterrein, groenaanleg en onderhoud

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE233 - Arr. Eeklo

Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Assenede
Postadres
Kasteelstraat 3
Plaats
Assenede
Postcode
9960
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lieven Didier
E-mail
Lieven.didier@assenede.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!