Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel – INTERNATIONALE INSTELLLINGEN - Plaatsing van een afvoerbuis en een pompput van zijgevel.

Brussel – INTERNATIONALE INSTELLLINGEN - Plaatsing van een afvoerbuis en een pompput van zijgevel.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
François RENARD
Telefoon
+32 5416947
Fax
-
E-mail
francois.renard@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292979

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!