Rectificatie

Stabroek - provinciaal instituut voor technisch onderwijs - bouwen van een paarden- en schapenstal en paardenrijpiste

Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een projectteam voor de realisatie van een
paarden- en schapenstal voor het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Stabroek.
De opdracht omvat :
· De ontwerpstudie, binnen de randvoorwaarden zoals verder in dit bestek vastgelegd, met inbegrip
van :
- de volledige coördinatie van de studieopdracht, van de uitvoering van de werken en van het
technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
- de opdracht voor de stabiliteitsstudie;
- de opdracht voor de studie van de technische installaties;
· de uitvoering van de totaliteit van de bouwwerken volgens de binnen dit bestek vermelde vrijheden,
met inbegrip van het technisch preventief onderhoud gedurende de waarborgtermijn;
· de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres:
Koningin Elisabethlei 22
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
caroline.govaerts@provincieantwerpen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
04-12-2017
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!