Rectificatie

Gent Sint-Amandsberg Hippodroomlaan res. Reigersbek en Zilverschoon - renovatie daken, gevels en balkons

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Volkshaard cvba - so
Postadres:
Ravensteinstraat 12
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Hans Heyse
E-mail:
info@volk.woonnet.Be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 14:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 14.00. Reden van wijziging uiterste datum indiening offertes: er zijn extra documenten, meer bepaald het tweede en derde deel van het bijzonder bestek, toegevoegd aan de opdrachtdocumenten. Deze worden ter beschikking gesteld op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/245/ON/2017

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!