Rectificatie

vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Pittem
Postadres:
Markt 1
Plaats:
Pittem
Postcode:
8740
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Nancy Boldens
E-mail:
technischedienst@pittem.be

Overige nadere inlichtingen

Een aangepast bestek is te vinden op volgende link : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/661/4E/2017

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!