Rectificatie

WBK-BB1104 Albertkanaal – Gemeente Schoten: Vernieuwen van de rechteroever van het Albertkanaal tussen de Kruiningenstraat en de brug van de Azijn

Het project bestaat uit het bouwen van een nieuwe rechteroever van het Albertkanaal door het inbrengen van damplanken, afgewerkt met een kesp en het plaatsen van ankers. De nieuwe kaaimuur zal uitgegust worden met bolders, ladders, handgrepen en dekzerken. De nieuwe oever gaat gedeeltelijk voor de bestaande oever gebouwd worden, gedeeltelijk achter de bestaande oever en gedeeltelijk op dezelfde plaats als de bestaande oever. Op een aantal plaatsen zullen er putten en doorvoeren door de kaaimuur voorzien moeten worden. Verder zal er ook een nieuw jaagpad aangelegd worden. Het project loopt van aan de Kruiningenstraat tot aan de Hoogmolenbrug.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres:
Havenstraat 44
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be

Overige nadere inlichtingen

Zie terechtwijzend bericht nr. 3 gevoegd als bijlage: - wijziging post nr. 46 van de samenvattende opmeting; - toevoeging nieuwe excel-file samenvattende opmeting: WBK-BB1104_SamenvattendeOpmeting (TWB3).xls.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!