Rectificatie

Aanleg fietspad Verleydonckstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Lochristi
Postadres:
Dorp-West 52
Plaats:
Lochristi
Postcode:
9080
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Christoph De Fré
E-mail:
christoph.de.fre@lochristi.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
11-12-2017 12:00
Te lezen:
18-12-2017 12:00

Overige nadere inlichtingen

De documenten van de opdracht met als onderwerp “Aanleg fietspad Verleydonckstraat” zijn gewijzigd. U kan de laatste versie van de gewijzigde documenten raadplegen op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/719/6S/2017. Bij deze documenten werd het technisch verslag van het grondverzet bijgevoegd. In het veiligheids- en gezondheidsplan is op blz. 16 vermeld ‘bij de offerte te leveren documenten: bijlage 6.4’. Dit wordt voor niet geschreven beschouwd. Deze offerte dient niet te worden bijgevoegd. Om alle kandidaat-inschrijvers de kans te laten rekening te houden met deze wijzigingen wordt het tijdstip waarop de offertes dienen te worden ingediend, met één week opgeschoven. De offertes moeten het bestuur bereiken ten laatste op 18 december 2017 om 12.00 u.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!