Rectificatie

Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen op autosnelwegen en gewestwegen in Vlaams-Brabant

Het leveren, aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op bestaande wegverhardingen van de autosnelwegen (hoofdwegen en primaire wegen type I) in de provincie Vlaams-Brabant d.m.v. een resultaatsverbintenis:
- Het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen.
- Het aanbrengen van aslijnen en randlijnen
- Het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….
- Het aanbrengen van arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…
- Het verwijderen van diverse markeringen

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres:
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats:
Leuven
Postcode:
3000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Middels dit rechtzettingsbericht wordt het aangepast bestek "O21-0-559 bestek voor pub_RB1" alsook de beschrijvende opmeting/inventaris "O21-0-559 B.OPM - RB1" en de samenvattende opmeting/inventaris "O21-0-559 S.OPM - RB1" (Word en Excel) gepubliceerd. De wijzigingen en verduidelijkingen van het bestek en de inventaris werden opgenomen in het document "O21-0-559 Overzicht wijzigingen RB1".

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!