Rectificatie

Dendermonde - Kwintijnpoort: Uitvoering injecties voor een VOCL-verontreiniging

In-situ sanering direct-push

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres:
Stationsstraat 110
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
ingrid.de.ceunynck@ovam.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
09-01-2018 10:15
Te lezen:
15-01-2018 10:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
09-01-2018 10:15
Te lezen:
15-01-2018 10:45

Overige nadere inlichtingen

De openingsdatum wordt verplaatst naar 15 januari 2018 om 10.45 uur.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!