Aankondiging van een gegunde opdracht

A18 - Uitbreiding verharding parking Westkerke richting Calais en vernieuwen toplaag

A18 - Uitbreiding verharding parking Westkerke richting Calais en vernieuwen toplaag
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- het uitvoeren van grondwerken;
- het affrezen van bestaande verharding in asfalt;
- het opbreken van watergoten en boordstenen;
- het aanbrengen van onderfunderingen en funderingen;
- het plaatsen van watergoten en boordstenen;
- het aanbrengen van onderlagen en toplaag in asfalt;
- het aanbrengen van markeringen;
- het plaatsen van werfsignalisatie;
- het aanleggen en onderhouden van grasmatten;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233251 - Vernieuwen van wegdek
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
wim.callens@mow.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
718382.65 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Stadsbader NV , Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!