Rectificatie

Bouw van 26 sociale woningen - Hoek van de Edmont Candries- en Carl Requettelaan te 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK

De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor [Beknopte beschrijving van het programma: Bouw van 26 sociale woningen gelegen Hoek van de Edmont Candries- en Carl Requettelaan te 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres:
Jourdanstraat 45-55
Plaats:
Brussel
Postcode:
1060
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
prl@slrb.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
Te lezen:
Dit erratum betreft het punt II.2.5). De prijs is het enige gunningscriterium.

Overige nadere inlichtingen

Dit erratum betreft het punt II.2.5). De prijs is het enige gunningscriterium.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!