Rectificatie

Knelpunten op fietsroutes en realisatie missinglinks

Het wegwerken van knelpunten op fietsroutes en de realisatie van missing links. Volgende opdrachten zijn vervat in het dossier:
• Ekersesteenweg N114 te Antwerpen van kmpt 0.4 tot 1.1 langs de oostzijde. De aanleg van een vrijliggend fietspad
• R11 te Wijnegem, Wommelgem, Antwerpen van kmpt 0 tot 1.2. De heraanleg van de fiets- en voetpaden langs de Westzijde.
• De Houtlaan N12 te Wijnegem van kmpt 7.2 tot 8.2 langs de noordzijde. Het maken van een verbinding tussen de N12 en de Albertkanaalbaan maakt eveneens deel uit van deze opdracht.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres:
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ir. Kylie Joly
E-mail:
kylie.joly@mow.vlaanderen.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
13-11-2017 15:00
Te lezen:
17-11-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
13-11-2017 15:00
Te lezen:
17-11-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijzigingsbericht nr 02 d.d. 10/11/2017 De aanbesteding wordt uitgesteld naar vrijdag 10/11/2017 om 10u wegens publicatie van een nieuw document "WB 2 - Aanpassing post 274.docx". Dit document beschrijft een wijziging in de meetstaat.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!