Aankondiging van een opdracht

VZW Gesticht der Zusters van de Heilige Vincentius Ieper "Minneke Poes" Ieper Verbouwen en uitbreiden van kinderdagverblijf

VZW Gesticht der Zusters van de Heilige Vincentius Ieper
"Minneke Poes" Ieper
Verbouwen en uitbreiden van kinderdagverblijf
P04 - Liftinstallatie

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45313100 - Installeren van liften
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gesticht der Zusters van de Heilige Vincentius vzw
Postadres
de Stuersstraat, 32
Plaats
Ieper
Postcode
8900
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Zr. R. Philippe
E-mail
info@kinderopvangieper.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!