Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Hasselt - FOD Justitie - herstellen van de beschadigde trapleuning

Hasselt - FOD Justitie - herstellen van de beschadigde trapleuning

Datum van verzending van deze aankondiging
30-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Niels Verboven
Telefoon
+32 472523785
Fax
-
E-mail
Niels.Verboven@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292660

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!