Rectificatie

Bouw van een dagverblijf en opvangcentrum voor 15 volwassenen met hersenbeschadiging en traumatisch hersenletsel

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
Postadres:
Zomerstraat 73
Plaats:
Brussel
Postcode:
1050
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Michel FREYE
E-mail:
P0091.La.Braise@wffl.be

Overige nadere inlichtingen

Gelieve kennis te nemen van het document "2017009PP-P0091-Rectificatif N°3-Rectificatie N°3".

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!