Rectificatie

het vervolg van het archeologisch onderzoek in de KMO zone Nolimpark-Noord.

Voor de uitrusting van de KMO-zone Nolim-Noord moeten wegenis- en rioleringswerken worden uitgevoerd.
Het directiecomité heeft op 2 juni 2016 het studiebureau Archeologie BVBA aangesteld voor de opmaak van een verplichte archeologienota, inclusief archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
De bekrachtigde archeologienota werd toegevoegd aan de aanvraag voor het bekomen van een bouwvergunning, ingediend bij Ruimte Vlaanderen Limburg op 5 juli 2017. In de nota omschrijft de archeoloog dat werd vastgesteld dat er zich binnen de grenzen
Van het projectgebied relevante archeologische waarden bevinden die door de toekomstige infrastructuurwerken bij de industriële
verkaveling worden bedreigd en verder dienen te worden onderzocht. Het gaat concreet over drie vindplaatsen.
De bouwvergunning werd bekomen op 8 november 2017. In de bouwvergunning werd als voorwaarde opgelegd dat voldaan moet worden aan het advies van de archeoloog om bijkomend onderzoek te verrichten.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45112450 - Archeologisch opgravingswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Overpelt
Postadres:
Oude Markt 2
Plaats:
Overpelt
Postcode:
3900
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Gunther Brebels
E-mail:
gunther.brebels@overpelt.be

Overige nadere inlichtingen

toevoeging bestekdocument

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!