Rectificatie

Proj. 23.033/1 & GEL3028 (24/23.236) - Geel, wegenis- en rioleringswerken afkoppeling Laarloop

Proj. 23.033/1 & GEL3028 - Geel, wegenis- en rioleringswerken afkoppeling Laarloop
- Opbraak bestaande rijweg
- Aanleg van rioleringsbuizen in gres, dia. 250mm
- Aanleg van rioleringsbuizen in beton, dia. 600mm
- Aanleg van rioleringsbuizen in beton, dia. 700mm
- Aanleg van kokerelementen in gewapend beton, sectie 1500 x 800mm
- Bouwen van een pompstation
- Graven van nieuwe grachten
- Herprofileren van bestaande grachten
- Aanleg van nieuwe asfaltverharding
- Aanleg van nieuwe voetpaden
- Herstel bermen

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Nieuwe meetstaat beschikbaar.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!