Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ZULTE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - reparatie-onderhoud van daken

ZULTE - FOD BINNENLANDSE ZAKEN - reparatie-onderhoud van daken

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45261910 - Reparatie van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Postadres
Oude Gentweg, 75A
Plaats
BRUGGE
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tino Lemaire
Telefoon
+32 50441824
Fax
-
E-mail
Tino.Lemaire@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292807

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!