Aankondiging van een opdracht

Gemeente Edegem: bouwen van een vrijetijdscentrum

Bijzonder bestek voor het bouwen van een Vrijetijdscentrum – Strijdersstraat - B-2650 Edegem, kadastraal bekend onder 2de afdeling, sectie C, nrs. 266D 319H2 320T 321N.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Edegem
Postadres
Gemeenteplein 1
Plaats
Edegem
Postcode
2650
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stijn Van Otterdijk
E-mail
stijn.van.otterdijk@edegem.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!