Rectificatie

uitbreiding en verbouwing van basisschool

algemene aanneming : ruwbouw, afwerkingen en technieken

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Katholiek Onderwijs Landen vzw
Postadres:
Molenbergstraat 25
Plaats:
Landen
Postcode:
3400
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Guido IEVEN
E-mail:
architecten@groeppsk.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D
Te lezen:
Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Bestekken en aanvullende documenten te verkrijgen tegen betalen van de som van € 350,00 , bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 (BIC KREDBEBB) op naam van Architectengroep PSK nv. met vermelding van : dossier 16.05.2 uitbreiding en verbouwing basisschool Sint-Gertrudis Landen.
Te lezen:
De aanbestedingsdocumenten kunnen kosteloos opgevraagd worden via mail bij architecten@groeppsk.be. Bestekken en aanvullende documenten in papieren versie zijn tevens te verkrijgen tegen betaling van de som van € 350,00 , bedrag te storten op rekeningnr. BE84 4536 1862 4159 (BIC KREDBEBB) op naam van Architectengroep PSK nv met vermelding van : dossier 16.05.2 uitbreiding en verbouwing basisschool Sint-Gertrudis Landen.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Officiële benaming
Te lezen:
KOL VZW - Vrije Basisschool Sint-Gertrudis

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres
Te lezen:
Grootveldstraat 2

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Plaats
Te lezen:
Landen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Postcode
Te lezen:
3400

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Contactpersoon
Te lezen:
Jeroen Vanham

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Telefoon
Te lezen:
+32 11882321

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
Te lezen:
jeroen.vanham@vrijebasisschoollanden.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Hoofdadres
Te lezen:
http://kolanden.be

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Adres van het kopersprofiel
Te lezen:
http://kolanden.be

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!