Rectificatie

BB 1457 Vernieuwing van verschillende elektr. Installaties, Station Alma

Zien punt II.2.4)
"Beschrijving van de aanbesteding "

Datum van verzending van deze aankondiging
20-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres:
Vooruitgangsstraat 80
Plaats:
Brussel
Postcode:
1030
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Jean LECLERCQ
E-mail:
jeleclercq@sprb.brussels

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-01-2018
Te lezen:
24-01-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
12-01-2018
Te lezen:
24-01-2018

Overige nadere inlichtingen

Uitstel van de ontvangst en de openingsdatum

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!