Rectificatie

Zandsuppletie Mariakerke

De opdracht heeft als doel het veiligheidsniveau van het strand in Mariakerke te herstellen conform de randvoorwaarden en de (her)toetsing i.k.v. het Masterplan Kustveiligheid.
Opgelet: De strandwerken kunnen niet doorgaan in de maanden juni t.e.m. september behoudens het maken van de nodige afspraken met het (stads)bestuur en het verkrijgen van de benodigde schriftelijke toelatingen.
De werken omvatten het baggeren, transporteren en aanbrengen (profileren) van geschikt zeezand in het projectgebied.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Opdrachtcodes (CPV)
45243000 - Kustverdedigingswerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres:
Vrijhavenstraat 3
Plaats:
Oostende
Postcode:
8400
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
lic. Caroline Lootens
E-mail:
kust@vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1 omvat de publicatie van 4 bijkomende documenten: - 217.230_suppletie Mariakerke_bijlage7a_indicatief ontwerp.pdf - 217.230_suppletie Mariakerke_bijlage7b_indicatief ontwerp.dwg - 217.230_suppletie Mariakerke_bijlage7c_indicatief ontwerp profielen.pdf - 217.230_TWB1.pdf

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!