Aankondiging van een opdracht

OCMW Sint-Laureins : Ontwerpen en bouwen van 7 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum

OCMW Sint-Laureins : Ontwerpen en bouwen van 7 assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum.
Het betreft een opdracht in bouwteam (architect-studiebureaus en aannemer) waarbij de opdrachtnemer zal instaan voor het architectuurontwerp, de studieopdracht stabiliteit en technieken met inbegrip van de haalbaarheidsstudie alternatieve energieën. De opdrachtnemer zal tevens instaan voor het opmaken van de archeologienota, de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking, de EPB-verslaggeving en de uitvoering der werken.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE233 - Arr. Eeklo

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint-Laureins met technische en financiële bijstand van Belfius Bank N.V.
Postadres
Rommelsweg 12
Plaats
Sint-Laureins
Postcode
9980
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Linda Turpyn – secretaris Sint-Laureins
E-mail
secretaris@sint-laureins.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad)

Economische en financiële draagkracht

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad)

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad)

Eventuele minimumeisen:

Alle info mbt deze opdracht is opgenomen in bijlage bij deze publicatie (selectieleidraad)

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!