Rectificatie

Niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen - deel 3 Oostgericht begraven (fase 3) en modelgraftuin (fase 4)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
45112400 - Graafwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Stad Mechelen
Postadres:
Grote Markt 21
Plaats:
Mechelen
Postcode:
2800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
De heer Koert Hendrickx
E-mail:
overheidsopdrachten@mechelen.be

Overige nadere inlichtingen

Bijlage B (= milieu hygiënisch onderzoek) dient vervangen door 2 nieuwe bijlagen PMGCB17527 Kerkhof Mechelen_aangepast.pdf en ConformVerklaring_08112017141112_112912.pdf

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!