Rectificatie

Project 20.096B/1 (16.016w) - Zingem, Collector Ouwegem fase 1 – deel Ouwegemsesteenweg met AWV

Project 20.096B/1 (16.016w) - Zingem, Collector Ouwegem fase 1 – deel Doortocht
De uit te voeren overeenkomst heeft tot doel ; de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Ouwegemsesteenweg en in de aanzet van de aansluitende zijstraten : Oude Dorpsweg; Molendamstraat, Meesterstraatje, Ouwegemstraat, Heirentstraat, Pluimke, Boeregemstraat en Hamstraat + Werken op privaat domein (afkoppelingswerken op grondgebied Zingem).

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Aangepast bestek en meetstaat beschikbaar. 'Veiligheids- en gezondheidsplan' en 'bijlage bij inschrijving' worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!