Rectificatie

Project 23.130/1 - Merksem, RWA-as Vaartkaai

- de opbraak van bestaande verhardingen en lijnvormige elementen
- het affrezen en opbreken van asfaltverharding
- het rooien van struiken/bomen
- de aanleg van rioleringsleidingen in open sleuf ca. 58 m
- de aanleg van rioleringsleidingen ø1800 m via doorpersing: ca. 305 m
- aanleg van pers- en ontvangstput in secanspalen
- aanpassingswerken aan leiding stormweerafvoer RWZI ø1400 mm
- aanpassingswerken aan effluentleiding RWZI ø1000 mm
- het herstel van verhardingen in asfalt en lijnvormige elementen in beton

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Technisch verslag en nieuwe meetstaat worden toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!