Rectificatie

HOV3009 - Rio-link Hove, infrastructuurwerken Leliestraat

- Opbraak van bestaande verhardingen
- De renovatie van de bestaande riolering 400/600 en 500/750 door lining met TUB
- Voorzien van nieuwe huisaansluitingen en kolkaansluitingen
- Aanleg nieuwe wegenis in asfaltverharding met betonnen kantopsluiting
- Aanleg van voetpaden in betonstraatstenen en fietspad in asfaltverharding
- Aanleg van een verhoogde plateau in betonstraatstenen en met geprefabriceerde aanloopelementen
- Aanbrengen van markeringen

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Rio-Link NV
Postadres:
Mechelsesteenweg 66
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2018
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Conformverklaring Technisch verslag wordt toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!