Aankondiging van een opdracht

Algemene betonwerken BBEPP

een meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst met meerdere ondernemers ( max 3) voor de algemene betonwerken voor de Pilot Plant

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
28-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45262300 - Betonwerk
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Bio Base Europe Pilot Plant vzw
Postadres
Rodenhuizekaai 1
Plaats
Gent (Desteldonk)
Postcode
9042
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
jochem.vanhove@bbeu.org

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!