Aankondiging van een gegunde opdracht

Uitbreiding bedrijventerrein Groot Prijkels

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45111220 - Verwijderen van begroeiing op bouwterreinen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45232454 - Bouwen van regenwateropvangbekken
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Veneco
Postadres
Panhuisstraat 1
Plaats
Destelbergen
Postcode
9070
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Raf Anthoni
E-mail
raf.anthoni@veneco.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
14703762.76 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
14703762.76 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
stadsbader

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!