Vooraankondiging

Raamovereenkomst voor het installeren van variabele signalisatieborden in Vlaanderen

Raamovereenkomst voor het installeren van variabele signalisatieborden in Vlaanderen

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762793
Fax
-
E-mail
asma.elfaissouni@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294735

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!