Rectificatie

Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel - dienstjaar 2018

- grondige ruimingswerken
- plaatselijke beschermingswerken aan de oevers
- plaatsen van geprefabriceerde betonelementen
- verzekeren van de waterafvoer gedurende de uitvoering
- onmiddellijk optreden met zowel materieel, personeel en materialen igv hoogdringende werken
-maken van afspraken en verplichtingen tov de aangelanden ivm geplande werken

Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Provincie West-Vlaanderen
Postadres:
Abdijbekestraat 9
Plaats:
Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Veerle Detavernier
E-mail:
veerle.detavernier@west-vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Extra document toegevoegd betreffende post 35f vulmengsel van kokoschips (naam document : aanzuigplaats.pdf)

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!