Rectificatie

Bouwen van een cultuurcentrum "Leietheater" - perceel 5 - Hijsinstallatie

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45212322 - Bouwen van theater

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
AGB Stad Deinze
Postadres:
Brielstraat 2
Plaats:
Deinze
Postcode:
9800
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Cindy Stevelinck
E-mail:
cindy.stevelinck@deinze.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 07/12/2017 Plaatselijke tijd: 10.00.
Te lezen:
Datum: 20/12/2017 Plaatselijke tijd: 10.00.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/04/2018.
Te lezen:
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/04/2018.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 07/12/2017. Plaatselijke tijd: 10.00 Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: er is een publieke opening van de offertes voorzien.
Te lezen:
Datum: 20/12/2017. Plaatselijke tijd: 10.00 Plaats: Dienstencentrum Leiespiegel, L. Buyssezaal, Brielstraat 2 te 9800 Deinze. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Communicatie
In plaats van:
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://cloud.3P.eu/Dowloads/1/2878/CU/2017.
Te lezen:
De aangepaste meetstaat (2 stuks) en het document Vraag en Antwoord wordt ter beschikking gesteld op : https://cloud.3P.eu/Dowloads/1/2878/CU/2017. Er dient rekening gehouden te worden met deze wijzigingen en dit op straffe van nietigheid.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
07-12-2017 10:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 december 2017, 10.00.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!