Aankondiging van een opdracht

Vervangen influentvijzel RWZI Brugge

Deze aanneming bestaat in hoofdzaak uit het construeren, leveren en plaatsen van een nieuw vijzellichaam met bijhorende tegenmaalplaten ter vervanging van het bestaande (defecte) vijzellichaam.
Het onderlager en de motor en tandwielkast zijn door Aquafin NV gereviseerd en zullen door de inschrijver teruggeplaatst moeten worden.
Daarnaast zal de inschrijver ook het bovenlager moeten reviseren.
Naast deze elektromechanische werken dient de bestaande betonnen trog ook gerenoveerd te worden. Waarna de nieuwe vijzeltrog wordt geconstrueerd middels het ondergieten van een demontabele stalen stortmal.
Tot slot dient een deel van de bestaande afscherming teruggeplaatst te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE25 - Prov. West-Vlaanderen

Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin (3p)
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Lommez
E-mail
an.lommez@aquafin.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
175000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Daarnaast dient de inschrijver aan te tonen dat de leverancier van de vijzel binnen de afgelopen 5 jaar een soortgelijke vijzel (zowel in diameter als in lengte) heeft geconstrueerd.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: V

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!