Rectificatie

Aanleg fietspaden N726 tussen Toeristische weg en Transportlaan te Genk

de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de N726, tussen het kruispunt met de Toeristische weg en de Transportlaan. Het kruispunt met de Hengelhoefdreef wordt heringericht met een oversteekplaats voor fietsers. Dit kruispunt zal aangelegd worden met een middenberm die kan dienen als rustpunt voor fietsers zodat ze in twee keer de weg kunnen oversteken.
Aan de oostzijde wordt een dubbelrichtingsfietspad voorzien tussen het kruispunt Hengelhoefdreef en de brug over de E314. Het fietspad wordt naast de rijweg aangelegd, de rijweg wordt op de breedte van de bestaande toestand behouden. Het fietspad wordt aangelegd met de breedte van een dubbelrichtingsfietspad maar zal slechts toegelaten worden om in 1 richting te gebruiken (richting noorden). In de andere richting blijven de fietsers het bestaande gemarkeerde fietspad gebruiken aan de westzijde.
De brug wordt in het korte termijnscenario

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres:
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats:
Hasselt
Postcode:
3500
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedingsdocumenten werden digitaal toegevoegd aan het dossier.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!