Rectificatie

Restauratie Kasteel 't Hooghe - omgevingsaanleg Kasteelpark 't Hooghe te Kortrijk

- omvorming van de parking langs de Doorniksesteenweg
- aanleg van een groene voetgangersverbinding tussen de parking en het kasteel
- inkadering kasteelgebouw met dolomietverharding en groenaanleg
- optimaliseren dienstingang via Pypestraat
- herpositioneren van de compostruimte
- plaatsen overdekte fietsenstalling/afvalcontainerberging

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Provincie West-Vlaanderen
Postadres:
Abdijbekestraat 9
Plaats:
Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Charlotte Deduytsche
E-mail:
charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

aanvullende documenten: Besteksdocumenten: 4 bijlagen Begeleidende documenten: 15 bijlagen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!