Aankondiging van een opdracht

INSTALLATIE DOUCHERUIMTE EN HAMMAM

De hammam zal een onderdeel vormen in het leerbedrijf gelinkt aan de Bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement, afstudeerrichting wellness & spamanagement aan VIVES Zuid.
De afstudeerrichting wellness & spamanagement focust op een job als vitaliteitsmanager in spa-omgevingen waarbij je zorgt voor de organisatie en planning van het wellness aanbod in al zijn facetten. Hiervoor ontwikkelen we een leerbedrijf waarbij studenten daadwerkelijk een uitbating dienen te verzorgen.
In deze aanbesteding zoeken we een aannemer, vertrouwd met het plaatsen en onderhouden van hammam en sanitaire voorzieningen.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
13-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE254 - Arr. Kortrijk

Opdrachtcodes (CPV)
45332400 - Installeren van sanitair
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
katholieke hogeschool Vives Zuid vzw
Postadres
Doorniksesteenweg 145
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mathias Reys
E-mail
mathias.reys@vives.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!