Aankondiging van een opdracht

KDV De Blauwe Lelie, uitbreiding en herconditionering, perceel elektriciteit

KDV De Blauwe Lelie, uitbreiding en herconditionering, perceel elektriciteit

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
03-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vereniging De Blauwe Lelie
Postadres
Ruddershove 5
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Tony De Meulenaere
E-mail
tony.demeulenaere@ocmw-brugge.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!