Rectificatie

Burgerlijke bouwkunde voor uitbreiding bedding te Aalter en Beernem.

De huidige opdracht kadert in het totaalproject voor de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge.
De werken van deze opdracht omvatten hoofdzakelijk:
 -de aanleg van nieuwe bedding voor een derde en vierde spoor, inbegrepen de afwatering en geluidsschermen;
 -de spooruitrustingswerken (seininrichting, bovenleiding, spoorwerken en kabelwerken) om de hierboven genoemde werken mogelijk te maken;
 -de funderingswerken en kabelwerken ter voorbereiding van latere spooruitrustingswerken;
 -het vernieuwen van het station Aalter en van de stopplaats Maria-Aalter;
 -het bouwen van een nieuwe onderdoorgang;
 -het vernieuwen van een bestaande onderdoorgang;
 -het verplaatsen, aanpassen en nieuw aanleggen van wegenis;
 -het bouwen van ecotunnels en duikers onder de sporen;
 -het bouwen van keerwanden;
 -omgevingsaanleg.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Infrabel - Directie Asset Management - Area North West
Postadres:
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats:
Gent
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
ppcell@tucrail.be

Overige nadere inlichtingen

Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA) werd toegevoegd.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!