Rectificatie

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

De aanneming bestaat uit twee percelen.
- perceel 1 heeft betrekking op de werken uit te voeren op de autosnelwegen en gewestwegen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.
- perceel 2 heeft betrekking op de werken uit te voeren op de autosnelwegen en gewestwegen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres:
Koning Albert II-laan 20 bus 4
Plaats:
Brussel
Postcode:
1000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Jesse Maes
E-mail:
jesse.maes@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

meetstaat en inschrijvingsformulier opgeladen

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!