Aankondiging van een gegunde opdracht

Renovatie van twee stookruimtes

Onderhavig bestek beschrijft de HVAC- werken die uitgevoerd moeten worden voor een gebouw Leopoldstraat Rom 1 en 2 in St-Pieters-Woluwé.De in dit bestek beschreven werken omvatten onder andere : - De warmwaterproductie voor verwarming door middel van twee modulerende condensatieaardgasketels met luchtafvoeropening- De productie van SWW op de productie voor verwarming, via een gemengd systeem met opslagvat SWW en platenwisselaar.- Demontage en afvoer van de bestaande installatie.- Aanpassing aan de regelgeving van de boven- en onderventilatie van de stookruimten plus RF-afscheiding en wettelijke aanpassingen aan de gasruimten.- De verwijdering van het asbest in de stookruimte.

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
En Bord de Soignes scrl
Postadres
Herrmann Debrouxlaan 15A
Plaats
Brussel
Postcode
1160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mv. Francesca Bonazzi
E-mail
f.bonazzi@hls.irisnet.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
160685.00 EUR
Hoogste offerte
178116.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Groupe Jordan s.a. , Rue Fontenelle 33, 6240 Farciennes, BELGIQUE-BELGIË

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!