Rectificatie

Verbouwing schoolgebouw Sint-carolus

Algemene aanneming - verbouwing van 2 bestaande gebouwen tot uitbreiding van bestaand schoolgebouw

Datum van verzending van deze aankondiging
13-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
VZW Sint-Carolus
Postadres:
Lodewijk De Meesterstraat 58
Plaats:
Sint-Niklaas
Postcode:
9100
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Conny Croes
E-mail:
conny.croes@sint-carolus.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
18-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
18-12-2017 11:00
Te lezen:
20-12-2017 10:00

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!