Rectificatie

Werken in de “Bloemekeswijk” te Lovendegem – Fase II

Het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de “Bloemekeswijk” (Eglantier, Azalea-, Begonia-, Mimosa-, Dahlia-, Lavendel-, Salvia- en Jasmijnstraat) op het grondgebied van de gemeente Lovendegem – Fase II

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres:
Stropstraat 1
Plaats:
GENT
Postcode:
9000
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
-
E-mail:
patrick.rombaut@farys.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
29-11-2017
Te lezen:
05-12-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
29-11-2017
Te lezen:
05-12-2017

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!