Rectificatie

vernieuwen verschillende voetpaden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE257 - Arr. Tielt
Opdrachtcodes (CPV)
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Pittem
Postadres:
Markt 1
Plaats:
Pittem
Postcode:
8740
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Mevrouw Nancy Boldens
E-mail:
technischedienst@pittem.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
11-12-2017 17:00
Te lezen:
18-12-2017

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 18 december 2017, 17.00. Een aangepaste versie van het bestek (meetstaten) is te vinden in de link : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/661/4E/2017

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!